• 16 Ιανουαρίου 2021
  • admin

Η εφαρμογή MEDISTO έχει ένα κεντρικό μενού με τις βασικότερες εντολές. Το μενού ανοίγει πατώντας στο κουμπί ΜΕΝΟΥ επάνω αριστερά στην οθόνη.

Στο μενού αυτό υπάρχουν τα εξής κουμπιά εντολών:

e-prescription: Εμφανίζεται το site e-prescription.gr

e-ΔΑΠΥ: Εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη του MEDISTO  το site του ΕΟΠΥΥ e-ΔΑΠΥ για καταχώρηση επισκέψεων και ιατρικών πράξεων και άλλα θέματα συμβεβλημένων ιατρών.

Γνωματεύσεις: Εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη του MEDISTO  το site του ΕΟΠΥΥ Γνωματεύσεις για καταχώρηση γνωματεύσεων.

Μητρώο Διαβήτη: Εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη του MEDISTO  το site του ΕΟΠΥΥ Μητρώο Διαβήτη για καταχώρηση ασθενών στο Μητρώο.

Εφαρμογή Αναρρωτικών Αδειών: Εμφανίζεται στον browser μας αυτόματα η εφαρμογή αναρρωτικών αδειών.

Ατομικός Ηλ. Φάκελος Υγείας (Οικογ. Ιατρός): Εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη του MEDISTO η εφαρμογή Οικ. Ιατρού (αφορά Οικ.Ιατρούς).

Αποδείξεις: Εμφανίζεται παράθυρο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να κάνει Login στο site medigram.mydata/pro που αφορά τις αποδείξεις του σε ασθενείς – πελάτες.

Στοιχεία Εισόδου: Εμφανίζεται παράθυρο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να δει και να ενημερώσει το MEDISTO, για τους κωδικούς του για το e-prescription,το e-ΔΑΠΥ και τα Παραστατικά . Αν οι κωδικοί εκεί είναι λανθασμένοι, δεν μπορεί να γίνει η αυτόμαστη είσοδος στην εφαρμογή κατά την έναρξη.

Αλλαγή κωδικού: Εμφανίζεται στον browser μας αυτόματα η εφαρμογή αλλαγής κωδικού της ΗΔΙΚΑ για να αλλαγή κωδικού στο e-prescription.gr.

Αρχεία: Ένα από τα βασικά κουμπιά του MEDISTO, διότι από αυτό μπορείτε να εμφανίσετε τους Ασθενείς σας, καθώς και τις Επισκέψεις, τις Συνταγές, Φάρμακα και τα Παραπεμπτικά ΌΛΩΝ των ασθενών σας σε νέα καρτέλα στην κεντρική οθόνη του MEDISTO.

Φάκελοι Εκτυπώσεων: Οδηγούμαστε στους φακέλους του υπολογιστή, στο φάκελο με τα pdfs των επισκέψεων, συνταγών, παραπεμπτικών του χρήστη ανάλογα την επιλογή.

ICD-10 / Αγαπημένες: Εμφανίζεται η καρτέλα με τις ICD-10 και τις αγαπημένες διαγνώσεις της εφαρμογής MEDISTO.

Ομάδες Παρακλινικών Εξετάσεων: Εμφανίζονται οι Ομάδες Παρακλινικών Εξετάσεων δηλ. οι ομάδες αγαπημένων εξετάσεων που έχει φτιάξει ο χρήστης στο MEDISTO.

Εργαλεία: Εμφανίζονται τα Εργαλεία του MEDISTO, δηλ. οι Ρυθμίσεις, το TEAMVIEWER και τα Αντίγραφα Ασφαλείας, ανάλογα με την επιλογή.

Αγορά – Ανανέωση MEDISTO: Οδηγούμαστε σε οδηγίες για πληρωμές εντός του MEDISTO (ανανέωση κλπ)

Βοήθεια: Σύνδεση με το site του κατασκευαστή και αποστολή αιτήματος μέσω φόρμας επικοινωνίας.

Έξοδος: Τερματισμός του MEDISTO.