• 3 Φεβρουαρίου 2021
  • admin

1) Η πρώτη μας κίνηση ξεκινώντας είναι να εισάγουμε επάνω αριστερά στο λευκό πλαίσιο το ΕΠΩΝΥΜΟ ή το ΑΜΚΑ του ασθενή.

2) Ανοίγει η Καρτέλα Ασθενή αυτόματα, στην οποία εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του, οι επισκέψεις, οι συνταγές, τα πρωτόκολλα, ακόμα και οι εξετάσεις που του δώσαμε παλαιότερα (με αποτελέσματα αν τα έχουμε καταχωρίσει) και σημειώσεις για τον ασθενή. Ένα πλήρες δηλαδή αρχείο – καρτέλα ασθενή ακόμα και από άλλους ιατρούς που έχει επισκεφθεί εφόσον το επιθυμούμε και κάνουμε την ενημέρωση από το κουμπί Ενημέρωση Ιστορικού ασθενή.

Αν ο ασθενής είναι νέος πρέπει να εισαγάγουμε το ΑΜΚΑ στην αναζήτηση και δεν εμφανίζονται δεδομένα στην καρτέλα ασθενή παρά μόνο τα Πρωτόκολλα στα οποία είναι ενταγμένος από κάθε ιατρό. Με ενημέρωση ιστορικού ασθενή θα εμφανιστεί το ιστορικό του σε λίγα δευτερόλεπτα.

3)  Στο επάνω μέρος της οθόνης στην εργαλειογραμμή εμφανίζεται το εικονίδιο ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΓΗ. Πατάμε κλικ επιλέγοντας το.

4) Το MEDISTO ξεκινά την αυτόματη καταχώρηση του ΑΜΚΑ, ανοίγει την επίσκεψη και στη συνέχεια σταματά στο υπομενού του e-prescription.gr ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ στην καρτέλα eprescription.

5) Εισάγουμε τη διάγνωση ή τις διαγνώσεις είτε χειρόγραφα είτε μέσω του εικονιδίου του MEDISTO ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ.

6) Εισάγουμε μέσω του εικονιδίου του MEDISTO ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ τα επιθυμητά φάρμακα. Τα φάρμακα αυτά συνδέονται με την αγαπημένη διάγνωση που επιλέξαμε και εμφανίζονται αυτόματα. Με τη χρήση ICD-10 διαγνώσεων το MEDISTO θυμάται τα φάρμακα που δίνουμε και θα μας τα προτείνει μέσω του ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ! Μπορούμε να επιλέξουμε ένα φάρμακο από τη λίστα και πατώντας το σχήμα του σταυρού αριστερά του να το εισάγουμε στην συνταγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (Υπάρχουν 2 καρτέλες εκεί: Γενικά και Ασθενής, ώστε να μας προτείνει φάρμακα που έχει πάρει ήδη ο ασθενής ή γενικές επιλογές και από άλλους ασθενείς με ίδια διάγνωση)

Μπορούμε φυσικά να εισάγουμε όπως γνωρίζουμε ήδη τα φάρμακα και τις διαγνώσεις καθώς και τα πρωτόκολλα, όπως κάνει κάθε ιατρός στο site της ΗΔΙΚΑ e-prescription.gr.

7) Αφού εισαγάγουμε τα φάρμακα και τις διαγνώσεις καταχωρούμε τη συνταγή και την εκτυπώνουμε κατά τα γνωστά.

8) Μετά την εκτύπωση της συνταγής συνεχίζουμε με άλλη συνταγογράφηση, παραπεμπτικό ή επιστρέφουμε στην καρτέλα ΕΠΙΣΚΕΨΗ και κλείνουμε επίσκεψη πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί του e-prescription.gr

Η παραπάνω διαδικασία δεν αναφέρεται σε χρήση προηγούμενων συνταγών για επανάληψη, αλλά στη δημιουργία συνταγής από το μηδέν.