• 3 Φεβρουαρίου 2021
  • admin

1) Η πρώτη μας κίνηση ξεκινώντας είναι να εισαγάγουμε επάνω αριστερά στο λευκό πλαίσιο το ΕΠΩΝΥΜΟ ή το ΑΜΚΑ του ασθενούς (για νέο ασθενή αναγκαστικά το ΑΜΚΑ) εκτός αν υπάρχει ήδη ανοικτή επίσκεψη ή/και καρτέλα του ασθενή που μας ενδιαφέρει.

2) Αν ο ασθενής έχει ξαναέρθει και έχει καταχωρηθεί στο MEDISTO (δηλαδή αν έχουμε ολοκληρώσει την ενημέρωση ιστορικού στο MEDISTO), αυτομάτως εμφανίζεται η καρτέλα του ασθενούς στην οποία εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του, οι επισκέψεις, οι συνταγές, πρωτόκολλα, ακόμα και οι εξετάσεις που του δώσαμε παλαιότερα (με αποτελέσματα αν θέλουμε) και σημειώσεις για τον ασθενή. Ένα πλήρες δηλαδή αρχείο – καρτέλα ασθενή.

Αν ο ασθενής είναι καινούργιος στο ιατρείο, τότε εμφανίζεται καρτέλα, αλλά χωρίς στοιχεία παρά μόνο για τα πρωτόκολλα. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε το e-prescription για συνταγογράφηση ή αντιγράφουμε συνταγή άλλου ιατρού (αφού κάνουμε ενημέρωση Ιστορικού Ασθενή àΌλων των ιατρών)

3) Επιλέγουμε με κλικ τη συνταγή που επιθυμούμε να επαναλάβουμε. Αλλάζει χρώμα σε μπλέ.

4) Επάνω από τις συνταγές επιλέγουμε το εικονίδιο ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ. Πατάμε κλικ  και επιλέγουμε μήνες επανάληψης.

Αν επιλέξουμε ΑΠΛΗ, ΔΙΜΗΝΗ, 3μηνη, 4μηνη, 5μηνη, 6μηνη η αντιγραφή θα αντιγράψει και θα εμφανίσει σε λίγα δευτερόλεπτα ΑΚΡΙΒΩΣ την ίδια συνταγή και θα την καταχωρήσει αυτόματα χωρίς ερώτηση. Για ΑΠΛΕΣ και ΔΙΜΗΝΕΣ θα υπάρχει μετά η δυνατότητα επεξεργασίας.

Αν επιλέξουμε 3μηνη, 4μηνη κλπ με επεξεργασία, θα εμφανιστεί η συνταγή έτοιμη στο e-prescription του MEDISTO και θα μπορούμε να την επεξεργαστούμε, να την καταχωρήσουμε ως ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ και μετά να πατήσουμε ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (επάνω δεξιά).

Σε κάθε περίπτωση στο τέλος της διαδικασίας θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο με τις τελικές επιλογές μας:

Επεξεργασία συνταγής: Η συνταγή ανοίγει στο e-prescription και μπορούμε να την επεξεργαστούμε ελεύθερα με Καταχώρηση στο τέλος και εκτύπωση.

Εκτύπωση συνταγής: Εμφανίζεται η σελίδα εκτύπωσης της συνταγής

Αποστολή συνταγής: Αποστέλλεται η συνταγή στον ασθενή με SMS ή/και στο email του

Ακύρωση συνταγής: Η συνταγή θα ακυρωθεί αυτόματα.

Συνέχεια χωρίς άλλη ενέργεια: Κλείνει η καρτέλα αυτή και συνεχίζουμε την εργασία μας

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ και εμφανιστεί σφάλμα, τότε ελέγξτε μήπως ο ασθενής έχει ληγμένα πρωτόκολλα εμπλεκόμενα στα φάρμακα που θέλετε να αντιγράψετε. Σε κάθε άλλη περίπτωση που το σφάλμα επιμένει αντιγράψτε τη συνταγή με το κουμπί Επανάληψη συνταγής.

5) Μετά την εκτύπωση της συνταγής συνεχίζουμε με άλλη συνταγογράφηση ή παραπεμπτικό ξαναεπιλέγοντας την καρτέλα του ασθενή π.χ. Ασθενής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, δίπλα από την καρτέλα του MEDISTO e-prescription, ή επιστρέφουμε στην καρτέλα ΕΠΙΣΚΕΨΗ και κλείνουμε την επίσκεψη πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί  ΕΠΙΣΚΕΨΗ του e-prescription.