• 3 Φεβρουαρίου 2021
  • admin

1) Η πρώτη μας κίνηση ξεκινώντας είναι να εισαγάγουμε επάνω αριστερά στο λευκό πλαίσιο το ΕΠΩΝΥΜΟ ή το ΑΜΚΑ του ασθενούς (για νέο ασθενή αναγκαστικά το ΑΜΚΑ).

2) Αν ο ασθενής έχει ξαναέρθει και έχει καταχωρηθεί στο MEDISTO (δηλαδή αν έχουμε ολοκληρώσει την ενημέρωση ιστορικού στο MEDISTO), αυτομάτως εμφανίζεται η καρτέλα του ασθενούς στην οποία εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του, οι επισκέψεις, οι συνταγές, πρωτόκολλα, ακόμα και οι εξετάσεις που του δώσαμε παλαιότερα (με αποτελέσματα αν θέλουμε) και σημειώσεις για τον ασθενή. Ένα πλήρες δηλαδή αρχείο – καρτέλα ασθενή.

Αν ο ασθενής είναι καινούργιος στο ιατρείο, τότε εμφανίζεται καρτέλα, αλλά χωρίς στοιχεία παρά μόνο για τα πρωτόκολλα. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε το e-prescription για συνταγογράφηση ή αντιγράφουμε συνταγή άλλου ιατρού (αφού κάνουμε ενημέρωση Ιστορικού Ασθενή àΌλων των ιατρών)

3) Επιλέγουμε με κλικ τη συνταγή που επιθυμούμε να επαναλάβουμε. Αλλάζει χρώμα σε μπλέ.

4) Επάνω από τις συνταγές εμφανίζεται το εικονίδιο ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ. Πατάμε κλικ σε αυτό ή στο βέλος δεξιά του αν θέλουμε να επαναλάβουμε συγκεκριμένη περίοδο (Απλή, 2μηνη, 3μηνη κλπ).

5) Το MEDISTO ξεκινά την αυτόματη καταχώρηση του ΑΜΚΑ στο μενού ΕΠΙΣΚΕΨΗ, το άνοιγμα της επίσκεψης και στη συνέχεια το άνοιγμα του μενού ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ, την επανάληψη της συνταγής με ταυτόχρονη επανάληψη των διαγνώσεων, φαρμάκων και πρωτοκόλλων της παλαιάς συνταγής (με σημερινή ημερομηνία). Έτσι δημιουργείται ένα αντίγραφο της παλαιάς συνταγής με σημερινή ημερομηνία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε τα πρωτόκολλα του ασθενή πριν την αντιγραφή. Αν υπάρχουν ληγμένα εμπλεκόμενα στα φάρμακα της συνταγής, ανανεώστε τα πρώτα και συνεχίστε μετά την αντιγραφή.

6) Ελέγχουμε τη συνταγή, τη διορθώνουμε ελεύθερα κατά βούληση (προσθαφαιρούμε φάρμακα κ.λπ.).

7) Αφού όλα είναι έτοιμα καταχωρούμε τη συνταγή και την εκτυπώνουμε κατά τα γνωστά.

8) Μετά την εκτύπωση της συνταγής συνεχίζουμε με άλλη συνταγογράφηση ή παραπεμπτικό ξαναεπιλέγοντας την καρτέλα του ασθενή π.χ. Ασθενής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, δίπλα από την καρτέλα του MEDISTO e-prescription, ή επιστρέφουμε στην καρτέλα ΕΠΙΣΚΕΨΗ και κλείνουμε την επίσκεψη πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί  ΕΠΙΣΚΕΨΗ του e-prescription.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ! : Η συνταγή που θα δημιουργηθεί με την επανάληψη θα είναι ακριβές αντίγραφο της παλιάς και στα φάρμακα (δοσολογίες κλπ) ΚΑΙ πρέπει να ελεγχθεί ειδικά όσον αφορά δικαιούχους ΕΚΑΣ και τις συμμετοχές αν αυτές εξαρτώνται από διάγνωση.