• 3 Φεβρουαρίου 2021
  • admin

1) Η πρώτη μας κίνηση ξεκινώντας είναι να εισάγουμε επάνω αριστερά στο λευκό πλαίσιο το ΕΠΩΝΥΜΟ ή το ΑΜΚΑ του ασθενή (για νέο ασθενή αναγκαστικά το ΑΜΚΑ).

2) Αν ο ασθενής έχει ξαναέρθει και έχει καταχωρηθεί στο MEDISTO (δηλαδή αν έχει γίνει η ενημέρωση ιστορικού), αυτομάτως εμφανίζεται η καρτέλα του. Στην καρτέλα αυτή εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του, οι επισκέψεις, οι συνταγές, τα πρωτόκολλα, ακόμα και οι εξετάσεις που του δώσαμε παλαιότερα (με αποτελέσματα αν έχουμε συμπληρώσει) και σημειώσεις για τον ασθενή. Ένα πλήρες δηλαδή αρχείο – καρτέλα ασθενή.

Αν ο ασθενής είναι καινούργιος στο ιατρείο, τότε εμφανίζεται καρτέλα αλλά κενή και μπορούμε πατώντας ένα από τα διπλανά στο λευκό πλαίσιο κουμπιά (Επίσκεψη, Συνταγή, Παραπεμπτικά) να ξεκινήσουμε μια νέα επίσκεψη ή/και συνταγογράφηση γρήγορα.

3) Πατάμε την υποκαρτέλα ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ και βλέπουμε για τον ασθενή όλα τα φάρμακα και όλες οι διαγνώσεις που αφορούν τον/την γιατρό – χρήστη του MEDISTO ή όλους τους ιατρούς αν έχουμε κάνει ολική ενημέρωση του ιστορικού του ασθενή.

4)  Επιλέγουμε τις διαγνώσεις και τα φάρμακα για το «μείγμα» της συνταγής μας τσεκάροντας στα κουτάκια αριστερά.  Στη συνέχεια πατάμε το εικονίδιο της εργαλειογραμμής του MEDISTO με τον τίτλο ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ή στο βέλος δεξιά του αν θέλουμε να επαναλάβουμε συγκεκριμένη περίοδο (Απλή, 3μηνη κλπ).

Το MEDISTO ξεκινά την αυτόματη καταχώρηση του ΑΜΚΑ στο μενού ΕΠΙΣΚΕΨΗ, το άνοιγμα της επίσκεψης και στη συνέχεια το άνοιγμα του μενού ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ, τη δημιουργία της συνταγής με ταυτόχρονη προσθήκη των διαγνώσεων και των φαρμάκων της επιλογής μας καθώς και των αντίστοιχων πρωτοκόλλων. Έτσι δημιουργείται ένα μείγμα – νέα συνταγή με σημερινή ημερομηνία.

Η δοσολογία των φαρμάκων θα είναι βασισμένη στις συνταγές που δίνουμε μέχρι σήμερα για τον ασθενή.

5) Ελέγχουμε τη συνταγή!

6) Αφού όλα είναι έτοιμα καταχωρούμε τη συνταγή και την εκτυπώνουμε κατά τα γνωστά.

7) Μετά την εκτύπωση της συνταγής συνεχίζουμε με άλλη συνταγογράφηση, παραπεμπτικό ή επιστρέφουμε στην καρτέλα ΕΠΙΣΚΕΨΗ και κλείνουμε την επίσκεψη πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί του e-prescription.gr.