Οδηγίες χρήσης του MEDISTO

1. Έναρξη εφαρμογής

Για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή επιλέγουμε (με διπλό αριστερό κλικ) το εικονίδιο της εφαρμογής από την επιφάνεια εργασίας ή από το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ (κάτω αριστερά) των Windows.

Κατά τη διαδικασία έναρξης θα εμφανιστούν μηνύματα για αναζήτηση updates της εφαρμογής (και έναρξη αυτόματης εγκατάστασης αν βρεθεί) ή/και θα ξεκινήσει η εφαρμογή.

Όταν ολοκληρωθεί η έναρξη της εφαρμογής θα εμφανιστεί η κεντρική οθόνη της εφαρμογής:

Το MEDISTO χρησιμοποιεί την κεντρική γνωστή ιστοσελίδα του e-prescription.gr με προσθήκη καρτέλας ασθενή και αρκετών κουμπιών – αυτοματισμών, για γρήγορες αντιγραφές κλπ

Είναι τα κουμπιά της εφαρμογής που μας δίνουν τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο συνταγογράφησης συνταγών και παραπεμπτικών, γρήγορης προβολής και ανανέωσης πρωτοκόλλων ασθενή,  υποβολής e-ΔΑΠΥ (αφορά συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ) και άλλες εργασίες.

Στην εργαλειογραμμή αυτή τα κουμπιά είναι δυναμικά. Δηλαδή ανάλογα ποια καρτέλα έχουμε επιλέξει, εμφανίζονται και τα αντίστοιχα κουμπιά.

Κατά την έναρξη της εφαρμογής η σύνδεση με το e-prescription γίνεται αυτόματα. (Εάν αλλάξει ο χρήστης κωδικό εισόδου, η αυτόματη είσοδος δεν θα λειτουργήσει και θα εμφανιστεί μικρό παράθυρο στο οποίο ο χρήστης εισάγει το νέο κωδικό ώστε να ενημερωθεί και το MEDISTO και πατάει οκ.)

Αφού γίνει σύνδεση στην εφαρμογή εμφανίζεται το παράθυρο επιλογής ιατρικής μονάδας. Επιλέγουμε την επιθυμητή και πατάμε ΕΠΙΛΟΓΗ.

Τώρα το MEDISTO ενημερώνει τη βάση του (τοπικά στον υπολογιστή μας) για εισαγωγή, αλλαγές και ενημερώσεις για  Επισκέψεις, Συνταγές και Παραπεμπτικά. Η ετήσια ενημέρωση ξεκινά ΑΥΤΟΜΑΤΑ και βλέπουμε την πρόοδό της κάτω αριστερά. Αν δεν θέλουμε τη συγκεκριμένη στιγμή να πραγματοποιήσουμε ενημέρωση, τότε πατάμε Ακύρωση Ενημέρωσης (Ενημέρωση Ιστορικού Συνταγογράφησης –>Ακύρωση Ενημέρωσης).  Αν θέλουμε να ενημερώσουμε μια συγκεκριμένη περίοδο, (έτος ή κάποια άλλη περίοδο ή πλήρη ενημέρωση) επιλέγουμε τα αντίστοιχα κουμπιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Η ενημέρωση γίνεται αυτόνομα κάτω αριστερά και δεν επηρεάζει τη δυνατότητα να εργαστούμε παράλληλα στο medisto. Ενημερώνονται και οι αλλαγές (εκτέλεση συνταγών κλπ)

2. Κεντρικό μενού εφαρμογής

Η εφαρμογή MEDISTO έχει ένα κεντρικό μενού με τις βασικότερες εντολές. Το μενού ανοίγει πατώντας στο κουμπί ΜΕΝΟΥ επάνω αριστερά στην οθόνη.

Στο μενού αυτό υπάρχουν τα εξής κουμπιά εντολών:

e-prescription: Εμφανίζεται το site e-prescription.gr

e-ΔΑΠΥ: Εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη του MEDISTO  το site του ΕΟΠΥΥ e-ΔΑΠΥ για καταχώρηση επισκέψεων και ιατρικών πράξεων και άλλα θέματα συμβεβλημένων ιατρών.

Γνωματεύσεις: Εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη του MEDISTO  το site του ΕΟΠΥΥ Γνωματεύσεις για καταχώρηση γνωματεύσεων.

Μητρώο Διαβήτη: Εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη του MEDISTO  το site του ΕΟΠΥΥ Μητρώο Διαβήτη για καταχώρηση ασθενών στο Μητρώο.

Εφαρμογή Αναρρωτικών Αδειών: Εμφανίζεται στον browser μας αυτόματα η εφαρμογή αναρρωτικών αδειών.

Ατομικός Ηλ. Φάκελος Υγείας (Οικογ. Ιατρός): Εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη του MEDISTO η εφαρμογή Οικ. Ιατρού (αφορά Οικ.Ιατρούς).

Αποδείξεις: Εμφανίζεται παράθυρο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να κάνει Login στο site medigram.mydata/pro που αφορά τις αποδείξεις του σε ασθενείς – πελάτες.

Στοιχεία Εισόδου: Εμφανίζεται παράθυρο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να δει και να ενημερώσει το MEDISTO, για τους κωδικούς του για το e-prescription,το e-ΔΑΠΥ και τα Παραστατικά . Αν οι κωδικοί εκεί είναι λανθασμένοι, δεν μπορεί να γίνει η αυτόμαστη είσοδος στην εφαρμογή κατά την έναρξη.

Αλλαγή κωδικού: Εμφανίζεται στον browser μας αυτόματα η εφαρμογή αλλαγής κωδικού της ΗΔΙΚΑ για να αλλαγή κωδικού στο e-prescription.gr.

Αρχεία: Ένα από τα βασικά κουμπιά του MEDISTO, διότι από αυτό μπορείτε να εμφανίσετε τους Ασθενείς σας, καθώς και τις Επισκέψεις, τις Συνταγές, Φάρμακα και τα Παραπεμπτικά ΌΛΩΝ των ασθενών σας σε νέα καρτέλα στην κεντρική οθόνη του MEDISTO.

Φάκελοι Εκτυπώσεων: Οδηγούμαστε στους φακέλους του υπολογιστή, στο φάκελο με τα pdfs των επισκέψεων, συνταγών, παραπεμπτικών του χρήστη ανάλογα την επιλογή.

ICD-10 / Αγαπημένες: Εμφανίζεται η καρτέλα με τις ICD-10 και τις αγαπημένες διαγνώσεις της εφαρμογής MEDISTO.

Ομάδες Παρακλινικών Εξετάσεων: Εμφανίζονται οι Ομάδες Παρακλινικών Εξετάσεων δηλ. οι ομάδες αγαπημένων εξετάσεων που έχει φτιάξει ο χρήστης στο MEDISTO.

Εργαλεία: Εμφανίζονται τα Εργαλεία του MEDISTO, δηλ. οι Ρυθμίσεις, το TEAMVIEWER και τα Αντίγραφα Ασφαλείας, ανάλογα με την επιλογή.

Αγορά – Ανανέωση MEDISTO: Οδηγούμαστε σε οδηγίες για πληρωμές εντός του MEDISTO (ανανέωση κλπ)

Βοήθεια: Σύνδεση με το site του κατασκευαστή και αποστολή αιτήματος μέσω φόρμας επικοινωνίας.

Έξοδος: Τερματισμός του MEDISTO.

 

3. Γρήγορη έναρξη από Καρτέλα ασθενή

Η πρώτη μας κίνηση ξεκινώντας το MEDISTO είναι να εισαγάγουμε επάνω αριστερά στο πλαίσιο του πεδίου “ΑΜΚΑ ή Ασθενής” το ΕΠΩΝΥΜΟ ή το ΑΜΚΑ του ασθενή.

Τότε ανοίγει η Καρτέλα Ασθενή αυτόματα, στην οποία εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του, οι επισκέψεις, οι συνταγές, τα παραπεμπτικά, τα πρωτόκολλα, οι σημειώσεις και οι αποδείξεις για τον ασθενή. Ένα πλήρες δηλαδή αρχείο ασθενή ακόμα και από άλλους ιατρούς που έχει επισκεφθεί, εφόσον το επιθυμούμε και λάβουμε την έγκριση του ασθενή.

Αν ο ασθενής είναι νέος στο ιατρείο μας. πρέπει να εισαγάγουμε αυστηρά το ΑΜΚΑ στην αναζήτηση και δεν εμφανίζονται δεδομένα στην καρτέλα ασθενή παρά μόνο τα Πρωτόκολλα στα οποία είναι ενταγμένος από κάθε ιατρό. Αν επιθυμούμε την ενημέρωση του ιστορικού του ασθενή πατάμε “Ενημέρωση Ιστορικού Ασθενή –>Ενημέρωση ιστορικού όλων των ιατρών”.

Μετά το πέρας της ενημέρωσης, έχουμε πλήρη δεδομένα για το ασθενή από όλους τους ιατρούς.

Στη συνέχεια προχωράμε στην επιλογή εργασίας π.χ. αντιγραφή συνταγής ή παραπεμπτικού από την αντίστοιχη υπο-καρτέλα της καρτέλας ασθενή κλπ ή ανοίγουμε επίσκεψη, συνταγή ή παραπεμπτικό με το αντίστοιχο κουμπί δίπλα από το πεδίο αυτό “ΑΜΚΑ ή Επωνύμο”.

4. Εμφάνιση και Αυτόματη Ανανέωση Πρωτοκόλλων ασθενή

Υπάρχει η δυνατότητα εποπτικής εμφάνισης όλων των πρωτοκόλλων ενός ασθενή για τον οποίο ο ιατρός εισάγει το ΑΜΚΑ ή το επώνυμο του στο πλαίσιο αναζήτησης του MEDISTO, επάνω αριστερά.

Τα δεδομένα για τα πρωτόκολλα (εφόσον υπάρχουν), από όλους τους ιατρούς, εμφανίζονται στην καρτέλα του ασθενή, στην υπο-καρτέλα Πρωτόκολλα.

Η ονομασία της υπο-καρτέλας γίνεται κόκκινη αυτόματα, εφόσον ο ασθενής έχει έστω ένα ληγμένο πρωτόκολλο.

Παράλληλα ο ιατρός μπορεί να δει όλα τα πρωτόκολλα, πότε ξεκίνησαν και πότε έγινε η τελευταία συνταγογράφηση, τις δραστικές κλπ και να δει σε πόσες ημέρες λήγει το καθένα.

Ο ιατρός μπορεί με την επιλογή ενός πρωτοκόλλου να το ανανεώσει με αυτόματη εισαγωγή των παλαιών τιμών του ΣΕ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, πατώντας το κουμπί Ανανέωση πρωτοκόλλου!

Επιλέγουμε το πρωτόκολλο και μετά το κουμπί “Ανανέωση Πρωτοκόλλου”. Αν το πρωτόκολλο δεν ανανεωθεί για κάποιο λόγο (δεν το επιτρέπει το e-prescription.gr για διάφορους λόγους) τότε συνεχίζουμε χειροκίνητα όπως γνωρίζουμε.

5. Δημιουργία νέα συνταγής

1) Η πρώτη μας κίνηση ξεκινώντας είναι να εισάγουμε επάνω αριστερά στο λευκό πλαίσιο το ΕΠΩΝΥΜΟ ή το ΑΜΚΑ του ασθενή.

2) Ανοίγει η Καρτέλα Ασθενή αυτόματα, στην οποία εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του, οι επισκέψεις, οι συνταγές, τα πρωτόκολλα, ακόμα και οι εξετάσεις που του δώσαμε παλαιότερα (με αποτελέσματα αν τα έχουμε καταχωρίσει) και σημειώσεις για τον ασθενή. Ένα πλήρες δηλαδή αρχείο – καρτέλα ασθενή ακόμα και από άλλους ιατρούς που έχει επισκεφθεί εφόσον το επιθυμούμε και κάνουμε την ενημέρωση από το κουμπί Ενημέρωση Ιστορικού ασθενή.

Αν ο ασθενής είναι νέος πρέπει να εισαγάγουμε το ΑΜΚΑ στην αναζήτηση και δεν εμφανίζονται δεδομένα στην καρτέλα ασθενή παρά μόνο τα Πρωτόκολλα στα οποία είναι ενταγμένος από κάθε ιατρό. Με ενημέρωση ιστορικού ασθενή θα εμφανιστεί το ιστορικό του σε λίγα δευτερόλεπτα.

3)  Στο επάνω μέρος της οθόνης στην εργαλειογραμμή εμφανίζεται το εικονίδιο ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΓΗ. Πατάμε κλικ επιλέγοντας το.

4) Το MEDISTO ξεκινά την αυτόματη καταχώρηση του ΑΜΚΑ, ανοίγει την επίσκεψη και στη συνέχεια σταματά στο υπομενού του e-prescription.gr ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ στην καρτέλα eprescription.

5) Εισάγουμε τη διάγνωση ή τις διαγνώσεις είτε χειρόγραφα είτε μέσω του εικονιδίου του MEDISTO ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ.

6) Εισάγουμε μέσω του εικονιδίου του MEDISTO ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ τα επιθυμητά φάρμακα. Τα φάρμακα αυτά συνδέονται με την αγαπημένη διάγνωση που επιλέξαμε και εμφανίζονται αυτόματα. Με τη χρήση ICD-10 διαγνώσεων το MEDISTO θυμάται τα φάρμακα που δίνουμε και θα μας τα προτείνει μέσω του ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ! Μπορούμε να επιλέξουμε ένα φάρμακο από τη λίστα και πατώντας το σχήμα του σταυρού αριστερά του να το εισάγουμε στην συνταγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (Υπάρχουν 2 καρτέλες εκεί: Γενικά και Ασθενής, ώστε να μας προτείνει φάρμακα που έχει πάρει ήδη ο ασθενής ή γενικές επιλογές και από άλλους ασθενείς με ίδια διάγνωση)

Μπορούμε φυσικά να εισάγουμε όπως γνωρίζουμε ήδη τα φάρμακα και τις διαγνώσεις καθώς και τα πρωτόκολλα, όπως κάνει κάθε ιατρός στο site της ΗΔΙΚΑ e-prescription.gr.

7) Αφού εισαγάγουμε τα φάρμακα και τις διαγνώσεις καταχωρούμε τη συνταγή και την εκτυπώνουμε κατά τα γνωστά.

8) Μετά την εκτύπωση της συνταγής συνεχίζουμε με άλλη συνταγογράφηση, παραπεμπτικό ή επιστρέφουμε στην καρτέλα ΕΠΙΣΚΕΨΗ και κλείνουμε επίσκεψη πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί του e-prescription.gr

Η παραπάνω διαδικασία δεν αναφέρεται σε χρήση προηγούμενων συνταγών για επανάληψη, αλλά στη δημιουργία συνταγής από το μηδέν.

6. Επανάληψη συνταγής (με το κουμπί Άμεση αντιγραφή συνταγής)

1) Η πρώτη μας κίνηση ξεκινώντας είναι να εισαγάγουμε επάνω αριστερά στο λευκό πλαίσιο το ΕΠΩΝΥΜΟ ή το ΑΜΚΑ του ασθενούς (για νέο ασθενή αναγκαστικά το ΑΜΚΑ) εκτός αν υπάρχει ήδη ανοικτή επίσκεψη ή/και καρτέλα του ασθενή που μας ενδιαφέρει.

2) Αν ο ασθενής έχει ξαναέρθει και έχει καταχωρηθεί στο MEDISTO (δηλαδή αν έχουμε ολοκληρώσει την ενημέρωση ιστορικού στο MEDISTO), αυτομάτως εμφανίζεται η καρτέλα του ασθενούς στην οποία εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του, οι επισκέψεις, οι συνταγές, πρωτόκολλα, ακόμα και οι εξετάσεις που του δώσαμε παλαιότερα (με αποτελέσματα αν θέλουμε) και σημειώσεις για τον ασθενή. Ένα πλήρες δηλαδή αρχείο – καρτέλα ασθενή.

Αν ο ασθενής είναι καινούργιος στο ιατρείο, τότε εμφανίζεται καρτέλα, αλλά χωρίς στοιχεία παρά μόνο για τα πρωτόκολλα. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε το e-prescription για συνταγογράφηση ή αντιγράφουμε συνταγή άλλου ιατρού (αφού κάνουμε ενημέρωση Ιστορικού Ασθενή àΌλων των ιατρών)

3) Επιλέγουμε με κλικ τη συνταγή που επιθυμούμε να επαναλάβουμε. Αλλάζει χρώμα σε μπλέ.

4) Επάνω από τις συνταγές επιλέγουμε το εικονίδιο ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ. Πατάμε κλικ  και επιλέγουμε μήνες επανάληψης.

Αν επιλέξουμε ΑΠΛΗ, ΔΙΜΗΝΗ, 3μηνη, 4μηνη, 5μηνη, 6μηνη η αντιγραφή θα αντιγράψει και θα εμφανίσει σε λίγα δευτερόλεπτα ΑΚΡΙΒΩΣ την ίδια συνταγή και θα την καταχωρήσει αυτόματα χωρίς ερώτηση. Για ΑΠΛΕΣ και ΔΙΜΗΝΕΣ θα υπάρχει μετά η δυνατότητα επεξεργασίας.

Αν επιλέξουμε 3μηνη, 4μηνη κλπ με επεξεργασία, θα εμφανιστεί η συνταγή έτοιμη στο e-prescription του MEDISTO και θα μπορούμε να την επεξεργαστούμε, να την καταχωρήσουμε ως ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ και μετά να πατήσουμε ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (επάνω δεξιά).

Σε κάθε περίπτωση στο τέλος της διαδικασίας θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο με τις τελικές επιλογές μας:

Επεξεργασία συνταγής: Η συνταγή ανοίγει στο e-prescription και μπορούμε να την επεξεργαστούμε ελεύθερα με Καταχώρηση στο τέλος και εκτύπωση.

Εκτύπωση συνταγής: Εμφανίζεται η σελίδα εκτύπωσης της συνταγής

Αποστολή συνταγής: Αποστέλλεται η συνταγή στον ασθενή με SMS ή/και στο email του

Ακύρωση συνταγής: Η συνταγή θα ακυρωθεί αυτόματα.

Συνέχεια χωρίς άλλη ενέργεια: Κλείνει η καρτέλα αυτή και συνεχίζουμε την εργασία μας

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ και εμφανιστεί σφάλμα, τότε ελέγξτε μήπως ο ασθενής έχει ληγμένα πρωτόκολλα εμπλεκόμενα στα φάρμακα που θέλετε να αντιγράψετε. Σε κάθε άλλη περίπτωση που το σφάλμα επιμένει αντιγράψτε τη συνταγή με το κουμπί Επανάληψη συνταγής.

5) Μετά την εκτύπωση της συνταγής συνεχίζουμε με άλλη συνταγογράφηση ή παραπεμπτικό ξαναεπιλέγοντας την καρτέλα του ασθενή π.χ. Ασθενής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, δίπλα από την καρτέλα του MEDISTO e-prescription, ή επιστρέφουμε στην καρτέλα ΕΠΙΣΚΕΨΗ και κλείνουμε την επίσκεψη πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί  ΕΠΙΣΚΕΨΗ του e-prescription.

7. Επανάληψη συνταγής (με το κουμπί Επανάληψη Συνταγής)

1) Η πρώτη μας κίνηση ξεκινώντας είναι να εισαγάγουμε επάνω αριστερά στο λευκό πλαίσιο το ΕΠΩΝΥΜΟ ή το ΑΜΚΑ του ασθενούς (για νέο ασθενή αναγκαστικά το ΑΜΚΑ).

2) Αν ο ασθενής έχει ξαναέρθει και έχει καταχωρηθεί στο MEDISTO (δηλαδή αν έχουμε ολοκληρώσει την ενημέρωση ιστορικού στο MEDISTO), αυτομάτως εμφανίζεται η καρτέλα του ασθενούς στην οποία εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του, οι επισκέψεις, οι συνταγές, πρωτόκολλα, ακόμα και οι εξετάσεις που του δώσαμε παλαιότερα (με αποτελέσματα αν θέλουμε) και σημειώσεις για τον ασθενή. Ένα πλήρες δηλαδή αρχείο – καρτέλα ασθενή.

Αν ο ασθενής είναι καινούργιος στο ιατρείο, τότε εμφανίζεται καρτέλα, αλλά χωρίς στοιχεία παρά μόνο για τα πρωτόκολλα. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε το e-prescription για συνταγογράφηση ή αντιγράφουμε συνταγή άλλου ιατρού (αφού κάνουμε ενημέρωση Ιστορικού Ασθενή àΌλων των ιατρών)

3) Επιλέγουμε με κλικ τη συνταγή που επιθυμούμε να επαναλάβουμε. Αλλάζει χρώμα σε μπλέ.

4) Επάνω από τις συνταγές εμφανίζεται το εικονίδιο ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ. Πατάμε κλικ σε αυτό ή στο βέλος δεξιά του αν θέλουμε να επαναλάβουμε συγκεκριμένη περίοδο (Απλή, 2μηνη, 3μηνη κλπ).

5) Το MEDISTO ξεκινά την αυτόματη καταχώρηση του ΑΜΚΑ στο μενού ΕΠΙΣΚΕΨΗ, το άνοιγμα της επίσκεψης και στη συνέχεια το άνοιγμα του μενού ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ, την επανάληψη της συνταγής με ταυτόχρονη επανάληψη των διαγνώσεων, φαρμάκων και πρωτοκόλλων της παλαιάς συνταγής (με σημερινή ημερομηνία). Έτσι δημιουργείται ένα αντίγραφο της παλαιάς συνταγής με σημερινή ημερομηνία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε τα πρωτόκολλα του ασθενή πριν την αντιγραφή. Αν υπάρχουν ληγμένα εμπλεκόμενα στα φάρμακα της συνταγής, ανανεώστε τα πρώτα και συνεχίστε μετά την αντιγραφή.

6) Ελέγχουμε τη συνταγή, τη διορθώνουμε ελεύθερα κατά βούληση (προσθαφαιρούμε φάρμακα κ.λπ.).

7) Αφού όλα είναι έτοιμα καταχωρούμε τη συνταγή και την εκτυπώνουμε κατά τα γνωστά.

8) Μετά την εκτύπωση της συνταγής συνεχίζουμε με άλλη συνταγογράφηση ή παραπεμπτικό ξαναεπιλέγοντας την καρτέλα του ασθενή π.χ. Ασθενής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, δίπλα από την καρτέλα του MEDISTO e-prescription, ή επιστρέφουμε στην καρτέλα ΕΠΙΣΚΕΨΗ και κλείνουμε την επίσκεψη πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί  ΕΠΙΣΚΕΨΗ του e-prescription.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ! : Η συνταγή που θα δημιουργηθεί με την επανάληψη θα είναι ακριβές αντίγραφο της παλιάς και στα φάρμακα (δοσολογίες κλπ) ΚΑΙ πρέπει να ελεγχθεί ειδικά όσον αφορά δικαιούχους ΕΚΑΣ και τις συμμετοχές αν αυτές εξαρτώνται από διάγνωση.

8. Νέα συνταγή από Θεραπείες & Διαγνώσεις

1) Η πρώτη μας κίνηση ξεκινώντας είναι να εισάγουμε επάνω αριστερά στο λευκό πλαίσιο το ΕΠΩΝΥΜΟ ή το ΑΜΚΑ του ασθενή (για νέο ασθενή αναγκαστικά το ΑΜΚΑ).

2) Αν ο ασθενής έχει ξαναέρθει και έχει καταχωρηθεί στο MEDISTO (δηλαδή αν έχει γίνει η ενημέρωση ιστορικού), αυτομάτως εμφανίζεται η καρτέλα του. Στην καρτέλα αυτή εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του, οι επισκέψεις, οι συνταγές, τα πρωτόκολλα, ακόμα και οι εξετάσεις που του δώσαμε παλαιότερα (με αποτελέσματα αν έχουμε συμπληρώσει) και σημειώσεις για τον ασθενή. Ένα πλήρες δηλαδή αρχείο – καρτέλα ασθενή.

Αν ο ασθενής είναι καινούργιος στο ιατρείο, τότε εμφανίζεται καρτέλα αλλά κενή και μπορούμε πατώντας ένα από τα διπλανά στο λευκό πλαίσιο κουμπιά (Επίσκεψη, Συνταγή, Παραπεμπτικά) να ξεκινήσουμε μια νέα επίσκεψη ή/και συνταγογράφηση γρήγορα.

3) Πατάμε την υποκαρτέλα ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ και βλέπουμε για τον ασθενή όλα τα φάρμακα και όλες οι διαγνώσεις που αφορούν τον/την γιατρό – χρήστη του MEDISTO ή όλους τους ιατρούς αν έχουμε κάνει ολική ενημέρωση του ιστορικού του ασθενή.

4)  Επιλέγουμε τις διαγνώσεις και τα φάρμακα για το «μείγμα» της συνταγής μας τσεκάροντας στα κουτάκια αριστερά.  Στη συνέχεια πατάμε το εικονίδιο της εργαλειογραμμής του MEDISTO με τον τίτλο ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ή στο βέλος δεξιά του αν θέλουμε να επαναλάβουμε συγκεκριμένη περίοδο (Απλή, 3μηνη κλπ).

Το MEDISTO ξεκινά την αυτόματη καταχώρηση του ΑΜΚΑ στο μενού ΕΠΙΣΚΕΨΗ, το άνοιγμα της επίσκεψης και στη συνέχεια το άνοιγμα του μενού ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ, τη δημιουργία της συνταγής με ταυτόχρονη προσθήκη των διαγνώσεων και των φαρμάκων της επιλογής μας καθώς και των αντίστοιχων πρωτοκόλλων. Έτσι δημιουργείται ένα μείγμα – νέα συνταγή με σημερινή ημερομηνία.

Η δοσολογία των φαρμάκων θα είναι βασισμένη στις συνταγές που δίνουμε μέχρι σήμερα για τον ασθενή.

5) Ελέγχουμε τη συνταγή!

6) Αφού όλα είναι έτοιμα καταχωρούμε τη συνταγή και την εκτυπώνουμε κατά τα γνωστά.

7) Μετά την εκτύπωση της συνταγής συνεχίζουμε με άλλη συνταγογράφηση, παραπεμπτικό ή επιστρέφουμε στην καρτέλα ΕΠΙΣΚΕΨΗ και κλείνουμε την επίσκεψη πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί του e-prescription.gr.